Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia – warsztat praktycznych umiejętności

W rozporządzeniu z 09.08.2017r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, szczególnym obszarem oddziaływań nauczycieli i specjalistów będzie wypracowanie efektywnego modelu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Zagadnienia dotyczące dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nie są nowym zjawiskiem w polskiej szkole. Nauczyciele znają formy i metody dostosowań do poszczególnych dysfunkcji, jednak wiedza nie zawsze to wystarcza, potrzebne są przykłady praktycznych rozwiązań.Celem szkolenia będzie wypracowanie przykładowych dostosowań w zależności od rodzaju dysfunkcji. Będziecie mogli Państwo przedstawiać swoje wątpliwości, pytania, na które postaramy się Państwu odpowiedzieć. Będzie przeprowadzone na przykładach zadań i ćwiczeń z zakresu różnych przedmiotów. Przedstawimy Państwu metody pracy na zajęciach z klasą.

Program seminarium:

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – „trudne” zachowania edukacyjne na zajęciach lekcyjnych.

Zmiany w prawie oświatowym dotyczące systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

„Przegląd” metod i form dostosowania wymagań, czyli na czym polega indywidualizacja procesu nauczania.

Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej danemu uczniowi

Szczegółowe dostosowania wymagań w ramach nauczania „swojego” przedmiotu.

Ocenianie i sprawdzanie umiejętności ucznia z SPE.

Konstruowanie sprawdzianów, klasówek. wypracowań i innych form kontroli zdobytej wiedzy

Zasady pracy z uczniem przejawiającym trudności w procesie uczenia się.

uczeń z SPE

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl