Sześciolatek w przedszkolu - jak dzieci sześcioletnie dobrze przygotować do szkoły w świetle nowej podstawy programowej?


Dzięki szkoleniu nauczyciele poznają  wymagane osiągnięcia wobec dziecka sześcioletniego w świetle zmian wprowadzonych  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, właściwie zaplanują pracę w przedszkolu z dziećmi sześcioletnimi  i w efekcie dobrze przygotują dzieci sześcioletnie do podjęcia nauki  w szkole. Ponadto  uporządkują wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego.


Program seminarium:

-Sześciolatek w przedszkolu – obowiązki dyrektora i nauczycieli,

-Osiągnięcia dziecka sześcioletniego na koniec wychowania przedszkolnego w świetle nowej podstawy programowej,

-Przygotowanie dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole – czytanie, pisanie, edukacja matematyczna,

-Wpływ zmian w podstawie programowej na organizację pracy placówki,

-Język obcy nowożytny w przedszkolu,

-Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zapisów nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

-Badanie gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego,

-Prawidłowe dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego,

-Sposoby i narzędzia służące do monitorowania realizacji podstawy programowej – rozwiązania praktyczne.
nowości dla rad

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl