Jak zaszczepić się na wypalenie zawodowe – radzenie sobie ze znużeniem i przemęczeniem w pracy

„Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone.”
Johann Wolfgang Goethe

Wypalenie jest konsekwencją, tego że pracujemy z ludźmi – na różnych płaszczyznach, a odbiorcami naszych oddziaływań jest wiele grup społecznych – uczniowie, rodzice, inni nauczyciele, dyrekcja, nadzór pedagogiczny, społeczeństwo… Nie da się unieść tak dużej odpowiedzialności, zwłaszcza gdy musimy innych oceniać, kontrolować, „rozliczać”, oraz wchodzić prawie bez przerwy w relacje interpersonalne.

Opinie uczestników :
1. „Nie uczestniczyłam do tej pory w lepszym szkoleniu! Nie nudziłam się ani sekundy.”
 
Program szkolenia :
 • Wypalenie zawodowe – wytwór cywilizacji czy reakcja na bezsilność?
 • Przyczyny powstawania wypalenia zawodowego:
  – uwarunkowania środowiskowe
  – właściwości psychofizyczne jednostki
 • Diagnoza – komponenty zespołu wypalenia:
  – wyczerpanie emocjonalne
  – depersonalizacja
  – obniżenie potrzeby osobistych sukcesów
  – dziesięć stopni wypalenia zawodowego wg Fengler
 • Działania profilaktyczne:
  – zmiana mentalna
  – inni jako źródła wsparcia  – z kim mi po drodze?
 • Umiejętność wypoczywania:
  – relaksacja przy muzyce, aktywność fizyczna
  – zmiany schematów reagowania na stres
  – zmiany strategii poprzez dostarczanie zasobów
 
rozwój

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl