Kompetencje interpersonalne nauczycieli

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji
z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami. W czasie warsztatu nauczyciele zostaną wyposażeni w metody
i techniki podnoszące jakość kompetencji interpersonalnych.

 
Program szkolenia :
  • Kompetencje interpersonalne – umiejętność czy zdolność?
  • Pozytywne nastawienie – kształtowanie empatii
  • Zmniejszanie dystansu bez utraty szacunku
  • Umiejętność unikania najczęstszych przyczyn zakłóceń w komunikowaniu się
  • Motywowanie uczniów do nauki poprzez budowanie autorytetu kompetencji
  • Analiza własnych, świadomych i nieświadomych, sposobów oddziaływania na innych
  • Umiejętne budowanie relacji interpersonalnych – pokonywanie barier, rozmowy z dostosowaniem sposobu ich prowadzenia do rozmówcy
 
rozwój

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl