Instrukcja obsługi głosu - emisja i higiena głosu

„Uwolnić głos znaczy uwolnić osobę a każdy człowiek jest nierozdzielnie umysłem i ciałem.”
/Kristin Linklater/
Podczas seminarium uczestnik:
 • poznaje niezbędne aspekty teoretyczne anatomii i fizjologii oddychania i fonacji,
 • poznaje ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne,
 • uczy się prawidłowego toru oddechowego,
 • uczy się prawidłowego tworzenia głosu, wzmacnia go nie szkodząc aparatowi głosowemu,
 • uświadamia sobie zależności miedzy emisją głosu a emocjami,
 • zdobywa umiejętność panowania nad głosem w sytuacjach trudnych psychologicznie,
 • zwraca baczniejszą uwagę na jakość swoich wypowiedzi (artykulacja, dykcja, akcent, intonacja),
 • zyskuje motywację do pogłębiania nowo zdobytej wiedzy i umiejętności,
 • poznaje ćwiczenia, które może stosować po zakończeniu warsztatów,
 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę we własnej pracy głosem
Część teoretyczna:
 • Podstawy teoretyczne anatomii i fizjologii narządu głosu i układu oddechowego
 • Zasady higieny pracy głosem
Zajęcia praktyczne kształcące umiejętności:
 • dynamicznego oddychania (wypracowanie właściwego toru oddechowego, poznanie techniki podparcia oddechowego)
 • prawidłowej fonacji (praca nad koordynacją oddechowo- fonacyjną, poprawną artykulacją, zwrócenie uwagi na dykcję)
 
rozwój

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl