Budowanie autorytetu nauczyciela

Autorytet -  prestiż, powaga, wpływ, znaczenie
Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych

Choć szkolna codzienność może skłaniać nas do snucia pesymistycznych przypuszczeń, zawód nauczyciela w Polsce nadal cieszy się wysokim szacunkiem społecznym(zawód nauczyciela budzi poważanie 70-73% Polaków wg CBOS, a zawód nauczyciela akademickiego jest jednym z dwóch najbardziej szanowanych zawodów). Można jednak zauważyć pewne niepokojące trendy – na zachodzie unikasię w odniesieniu  do edukacji słowa „autorytet”, szkoła staje się programowo bardziej „przyjazna”, pod którym to pojęciem obserwujemy całe spektrum zmian. Powoli zaczyna wymagać się owej „przyjazności” także w szkołach polskich. Nauczyciel ma być partnerem, odchodzi się od wykładowych form lekcji na rzecz postulowanej pracy  w dialogu.
 
Z drugiej strony – uczniowie obserwują, że wykształcenie nie jest koniecznym warunkiem błyskawicznej kariery, a otaczający ich świat konsumpcyjny umacnia ich w tym przekonaniu.
W obliczu takich zmian nauczyciel, pozbawiany podstawowego swojego oręża (jakim w oczach uczniów jest przydatność przekazywanej wiedzy do osiągnięcia własnych celów), bardzo często boryka się z codziennymi „zamachami” na swój autorytet. Nie jest on już niejako „dany z góry”, trzeba sobie na niego zapracować, często także wbrew opiniom, jakimi, uczeń nasiąka w środowisku domowym.
 
Opinie uczestników :
1. „Szkolenie bardzo interesujące. Wiele się dowiedziałam, dużo do przemyślenia. Wykładowca bardzo dobrze zorganizowany – właściwa kontrola czasu zajęć.”
2.  "Bardzo dobre, autentyczne szkolenie. Skuteczny komunikat. Dodatkowy walor - Głos i język".

 Program szkolenia :
  • Dlaczego warto walczyć o autorytet?
  • Nauczyciel jako lider:
             - zasady skutecznego przywództwa
             - tworzenie efektywnego systemu reguł
  • Zasady „dobrej” (skutecznej) komunikacji :
            - formułowanie opinii pozytywnych i negatywnych
            - konstruktywna komunikacja z rodzicami
            - jak przyjmować krytykę
  • Asertywność:
           - ocena własnego poziomu asertywności
           - zasady asertywnej odmowy
rozwój

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl