Asertywność. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w szkole i nie tylko?

Trudne sytuacje spotykają na co dzień każdego z nas. W pracy nauczyciela mogą być one szczególnie częste ze względu na stały kontakt z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, innymi nauczycielami czy dyrekcją. Aby trudne sytuacje i pojawiający się wraz z nimi stres nie działały na nas destrukcyjnie, ważne jest poznanie samego siebie i swoich reakcji w takich sytuacjach.
Co zrobić, aby oswoić swój stres i przechodzić przez kolejne trudne sytuacje wzmocnionym? Kluczem jest odpowiednia reakcja i asertywna postawa.
 
Program szkolenia :
  •  Stres- czym jest, kiedy się pojawia?
  • Co mnie stresuje i jak radzę sobie w sytuacjach trudnych?
  • Asertywność odpowiedzią na sytuacje trudne. Obszary asertywności.
  • Jak nie dopuszczać do rozwoju sytuacji trudnej? Asertywna prośba i odmowa.
  • Jak nie powodować sytuacji trudnych? Asertywne wyrażanie krytyki.
  • Model rozwiązywania konfliktów.
rozwój

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl