Zmiany w podstawie wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 roku

Od 1 września 2017 roku będzie obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, co wpłynie na konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy placówek oraz konieczność modyfikacji stosowanych dotychczas narzędzi do monitorowania jej realizacji. Dzięki szkoleniu nauczyciele poznają zmiany wprowadzone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z dniem 1 września 2017 roku, zaplanują pracę w przedszkolu w oparciu o nowe przepisy oraz usystematyzują swoją wiedzę na temat dokumentowania pracy w zakresie monitorowania wdrażania podstawy programowej.

Program seminarium:

Ø  Uzasadnienie i omówienie zmian wprowadzonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Ø  Cele wychowania przedszkolnego i zadania przedszkola w świetle przepisów prawa.

Ø  Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w świetle nowej podstawy programowej.

Ø  Analiza treści podstawy programowej dotyczących fizycznego, emocjonalnego, społecznego
i poznawczego obszaru rozwoju dziecka.

Ø  Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Ø  Wpływ zmian w podstawie programowej na organizację pracy placówki.

Ø  Modyfikacje wynikające z zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Ø  Język obcy nowożytny w przedszkolu.

Ø  Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zapisów nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ø  Dobre praktyki w zakresie sposobów monitorowania realizacji podstawy programowej. Przykładowe narzędzia do monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl