Za co odpowiada nauczyciel – fakty i mity

Zapraszamy na szkolenie, które wskaże jakie zadania stoją przed nauczycielem  we współczesnej szkole, jakie  odpowiedzialności związane są  z tymi zadaniami, podpowiemy też w jaki sposób te zadania wykonywać . Sporządzimy również listę kompetencji nauczycielskich, ważnych w codziennej pracy. Porozmawiamy również o granicach  odpowiedzialności .

Po szkoleniu uczestnik:

- będzie wiedział o zadaniach nauczyciela wynikających z prawa oświatowego;
- zweryfikuje swoje działania;
- zweryfikuje poziom swoich kompetencji nauczycielskich;
- pozna różne role nauczycielskie i zadania z nich wynikające;
- dowie się o nowoczesnych metodach, którymi można  zadania te realizować;
- pozna granice odpowiedzialności nauczycielskiej;

Program szkolenia :

  • Nauczyciel w systemie prawa oświatowego
  • Odpowiedzialności nauczyciela – fakty.
  • Etyka nauczyciela.
  • Kompetencje nauczyciela.
  • Zadania nauczyciela w szkole.
  • Nauczyciel wychowawca.
  • Nauczyciel dydaktyk.
  • Nauczyciel – przewodnik w procesie edukacyjnym.
  • Odpowiedzialność nauczyciela – mity
reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl