A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego szkole ponadpodstawowej

        Celem seminarium jest:

 1. Omówienie kierunków zmian i głównych założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Przedstawienie zadań szkoły wynikających z dokumentów pranych ( dydaktycznych i wychowawczych).
 3. Omówienie ramowych planów nauczania.
 4. Przygotowanie nauczycieli do pracy z nową podstawą programową- nowe obowiązki i nowe udogodnienia.
 5. Projektowanie pracy dydaktycznej w świetle nowej podstawy programowej.
 6. Wskazanie źródeł informacji na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Program seminarium:

 1. Cele i główne kierunki zmian programowych.
 2. Planowanie pracy dydaktycznej z nową podstawą programową.
 3. Zadania szkoły i ramowe plany nauczania ( nowe zajęcia, nowe nazwy przedmiotów, zasady podziału na grupy, planowany wymiar godzin).
 4. Wychowawcza rola szkoły- zadania wychowawczo-profilaktyczne, działalność wychowawcza szkoły.
 5. Wskazówki metodyczne i ciekawe rozwiązania dydaktyczne w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń, konfrontowanie spostrzeżeń na temat powyższego zagadnienia.

 

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.