A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2018/19 – przygotowanie do kontroli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało na bieżący rok szkolny kontrolę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kontrola ma dotyczyć uczniów, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie będą więc sprawdzane IPETY uczniów. Natomiast kontrola wiąże się z koniecznością udokumentowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którzy nie posiadają żadnych wskazań z poradni.

Szkolenie pozwoli na przygotowanie szkoły do kontroli. Nauczyciele otrzymają konkretne wskazówki dotyczące sposobu pracy z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz sposobu dokumentowania pracy.

Nauczyciele :

  • Poznają zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Przeanalizują dotychczasowe procedury
  • Zaplanują sposoby dokumentowania pracy
  • Wskażą możliwości współpracy z rodzicami uczniów oraz instytucjami

Program spotkania:

I. Podstawa prawna udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Omówienie rozporządzeń MEN

II. Zadania wychowawcy i nauczycieli
Rola wychowawcy i nauczycieli w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca nauczycieli i specjalistów, procedura udzielania pomocy w szkole, indywidualizacja w trakcie bieżącej pracy, dostosowanie wymagań edukacyjnych, dokumentowanie pracy

III. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a ocenianie ucznia
Konsekwencje udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej na ocenę szkolną

IV. Współpraca z rodzicami
Dokumentowanie

 

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.