Innowacje pedagogiczne


I.    Konteksty prawne działalności innowacyjnej nauczycieli.

1)    Akty prawne regulujące działalność innowacyjną i eksperymentalną w szkołach/placówkach.

II.   Pojęcie innowacji.
1)    Definicja innowacji.
2)    Innowacje jako nowość absolutna i względna.
3)    Atrybutowe znaczenie innowacji.
4)    Czynnościowe znaczenie innowacji.
5)    Rzeczowe znaczenie innowacji.
 
III.  Istota innowacji pedagogicznych.

IV.  Rodzaje innowacji pedagogicznych.
       Klasyfikacja innowacji:
a)    innowacje ze względu na obszar zastosowań,
b)    innowacje ze względu na funkcje szkoły,
c)    innowacje ze względu na treść,
d)    innowacje ze względu na źródło,
e)    rodzaje innowacji zdefiniowane w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 lutego 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i ekspe¬rymentalnej przez publiczne szkoły i placówki-  (nie obowiązuje, ale można się nim posłużyć przy konstruowaniu innowacji).

V.    Cele innowacji pedagogicznych.
1)    Poprawa jakości pracy szkoły.
2)    Sprostanie wymaganiom współczesnych czasów.
3)    Nowatorstwo.
4)    Dobro ucznia .

VI.    Czynniki warunkujące realizację innowacji pedagogicznych.

VII.    Wybrane cyfrowe technologie wspomagające proces innowacji pedagogicznej.
VIII.    Innowacje pedagogiczne – przykłady dobrych praktyk.reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl