Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych w przedszkolu zgodnie z podstawą programową


Cele szkolenia:

•    Poznanie podstaw prawnych realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych wychowania przedszkolnego.
•    Analiza i usystematyzowanie zadań profilaktyczo-wychowawczych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
•    Planowanie pracy profilaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawa programową.
•    Poznanie sposobów dokumentowania pracy wychowawczej nauczyciela przedszkola.

Program szkolenia:

    Podstawy prawne realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego.
    Zadania profilaktyczno-wychowawcze ujęte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
    Efektywność realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
    Zakres i formy współpracy z rodzicami i środowiskiem w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
    Propozycje zabaw profilaktyczno-wychowawczych w przedszkolu.
    Planowanie i dokumentowanie zadań profilaktyczno-wychowawczych.
    Programy wspierające pracę wychowawczą nauczyciela przedszkola. 

przedszkole-cudowny czas

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl