Oczami dziecka. Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie umiejętności matematycznych w przedszkolu – 100 praktycznych pomysłów – ćwiczeń na pracę z dziećmi

       
Na postawie badań z zakresu efektów nauczania, okazało się, że umiejętności matematyczne są zbyt słabo rozwijane
i kształcone na poszczególnych etapach edukacyjnych, co potwierdzają niskie wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach.
 
Skuteczne nauczanie dzieci matematyki w przedszkolu to niejednokrotnie duże wyzwanie dla nauczycieli, gdyż predyspozycje dzieci do rozumienia treści abstrakcyjnych są w dużej mierze jeszcze niewykształcone. Dlatego tak ważne jest, aby nauczać matematyki zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci na danym etapie, co podkreśla w licznych pracach prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska.

Jak uczyć 3,4,5,6 – latki matematyki, aby prawidłowo rozwijać ich umiejętności matematyczne i właściwie organizować proces nauczania matematyki w zakresie liczenia, rachowania, orientacji przestrzennej, klasyfikacji, mierzenia, ważenia
i eksperymentowania?

Jak uczyć dzieci matematyki nie tylko podczas zaplanowanych zajęć w sali, ale na dworze, w lesie, w parku, podczas posiłków czy codziennych higienicznych czynności.


Zapraszamy na szkolenie metodą warsztatową, gdzie nauczyciele poznają:
- 100 sprawdzonych metod pracy z dziećmi w nauczaniu matematyki wdrożone z sukcesem przez wielu nauczycieli –      proste przepisy gotowe do zastosowania w praktyce,
- Innowacyjne – kreatywne rozwiązania rozwijające umiejętności matematyczne dzieci, dzięki którym sukcesy dziecka
  w tym zakresie staną się łatwiejsze do osiągnięcia,
- Efektywne formy i metody uczenia się i nauczania sprzyjające rozwojowi mózgu.


Proponujemy Państwu szkolenie, prowadzone metodą warsztatową, przypominające nauczycielom psychologiczne
i neurobiologiczne zaplecze  zasobów (możliwości i ograniczeń) dzieci w uczeniu się matematyki oraz prezentujące 100 praktycznych rozwiązań metodycznych, dotyczące form i metod skutecznego i efektywnego nauczania matematyki  przydatne
w codziennej pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Program:

- Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci związanych z rozumowaniem matematycznym;
- Omówienie form aktywności dzieci sprzyjających rozwojowi myślenia matematycznego – praktyczne przykłady;
- Aktywność ruchowa i zabawy kształtujące myślenie matematyczne u dzieci;
- Manipulacja i jej wielkie znaczenie w rozwoju rozumowanie matematycznego (szczególna rola zabaw konstrukcyjnych, itp.)  – praktyczne przykłady;
- Rola spostrzegania, orientacji przestrzennej i uwagi w zabawach, a rozumowanie matematyczne (ocena odległości, wysokości, wielkości, zależności przestrzennych itp.) – przykłady zabaw;
- Mierzenie, ważenie i eksperymentowanie – jak pokierować procesem nauczania, aby zadania z treścią były łatwe do rozwiązania;
- Właściwości emocji i motywacji, a zdolność do pokonywania trudności związanych z nauką matematyki;
- Rodzice i ich oddziaływanie w kształtowaniu myślenia matematycznego.
 

przedszkole-cudowny czas

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl