Kreatywne metody pracy o tematyce patriotycznej, realizowane w ramach podstawy programowej z dziećmi w wieku przedszkolnym

W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, duże znaczenie przywiązuje się do dbania o rozwój małego człowieka w kontekście szeroko rozumianego  rozwoju społecznego.

Pamiętajmy, że w dobie panującego kryzysu wartości coraz częściej wspomina się o konieczności tworzenia kultury pozytywnych wzorów. Bez wątpienia takim obszarem w wychowaniu, jest tworzenie klimatu miłości do Ojczyzny.
Proponowane zajęcia poprzez aktywne i twórcze propozycje mają  zapoczątkować u dzieci  proces tworzenia się  poczucia tożsamości zarówno małej i wielkiej Ojczyzny, proces poczucia przynależności do narodu i kraju.
 
Program szkolenia :
  • Elementy składające się na postawę patriotyczną małego dziecka.
  • Patriotyzm jako miłość do Ojczyzny – poczucie przynależności narodowej.
  • Kim jestem? Scenariusze zajęć rozwijające w dzieciach  tożsamość narodową.
  • „Tutaj jest Polska” –  kreatywne propozycje zajęć o tematyce patriotycznej.
  • „Jestem obywatelem świata” – jak przybliżyć dzieciom tematykę równouprawnienia?
 
przedszkole-cudowny czas

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl