Gimnastyka wyobraźni – metoda STORYLINE, czyli edukacyjne podchody w nauczaniu przedszkolnym

 

Wszyscy chcą, aby zajęcia dla dzieci były nie tylko ciekawe, atrakcyjne i zabawne,
ale również pełne treści kształcenia i zgodne z założeniami podstawy programowej.
 
Podczas zajęć poznacie Państwo metodę Storyline, która zaliczana jest do metod aktywizujących,
gdyż pobudza do samodzielnego działania, rozwija pamięć i myślenie, wyzwala aktywność dzieci
(przy czym aktywność dziecka jest zawsze większa od aktywności nauczyciela).
 
Dzięki pracy tą metodą dzieci są aktywnie zaangażowane w tworzenie całej opowieści, dotyczącej tematu
zadanego przez nauczyciela. On sam nie zna odpowiedzi na tzw. pytania kluczowe, zadawane dzieciom,
a więc 
nie wie, jak potoczy się cała opowieść. Sztuka polega na tym, aby tak pokierować przebiegiem wydarzenia,
aby dzieci dotarły do prawidłowej odpowiedzi.
 
Program szkolenia :
  • Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci 5,6 – letnich,
  • Założenia metody Storyline (struktura i etapy metody);
  • Metody aktywizujące a metoda Storyline – wybrane przykłady metod aktywizujących, przydatnych w realizacji koncepcji Storyline;
  • Praktyczne ćwiczenia przygotowujące dzieci do twórczej aktywności;
  • Pomoce dydaktyczne przydatne do kształtowania postaw twórczych i kreatywnych;
  • Ćwiczenia wzmacniające percepcje dzieci i koordynacje ruchową (kinezjologia edukacyjna);
  • Pomysły i działanie – wypracowanie kilku scenariuszy zajęć dla metody Storyline

 

 

 

przedszkole-cudowny czas

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl