Diagnoza dojrzałości szkolnej zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

Cele szkolenia:

•  Poznanie podstaw prawnych diagnozy dojrzałości szkolnej.
•  Poznanie i utrwalenie celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową.
•   Przygotowanie nauczycieli do opracowywania diagnozy dojrzałości szkolnej oraz do przekazywania informacji rodzicom.
•   Poznanie narzędzi diagnostycznych.

Program szkolenia:

  • Podstawy prawne diagnozy dojrzałości szkolnej.
  • Cele osiągane przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową.
  • Opracowywanie diagnozy dojrzałości szkolnej w praktyce.
  • Narzędzia do opracowania diagnozy dojrzałości szkolnej.
  • Sposoby przekazywania rodzicom informacji o diagnozie dojrzałości szkolnej. 
przedszkole-cudowny czas

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl