Szkolenia podstawowe i okresowe bhp

Do obowiązków pracodawcy, zgodnie z art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy, należy „zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
Proponujemy Państwu w tym zakresie pomoc, przeprowadzając na miejscu, w Waszych placówkach, stosowne (podstawowe lub okresowe) szkolenia w zakresie bhp.
 
Program szkolenia :
 
 
  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
    – prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
    – ochrona pracy kobiet i młodocianych
    – wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane
  • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
  • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

prawo

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl