A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nauczyciel w szkole – jego rola, funkcja i odpowiedzialność

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich  typów szkół.

Celem szkolenia jest uświadomienie nauczycielom ich roli i odpowiedzialności za podejmowane działania na terenie szkoły i poza nią oraz ich roli społecznej w stosunku do małoletnich.

Program szkolenia :

 • Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z Ustawy Karta Nauczyciela.
 • Zadania wychowawcy klasy w zakresie kontroli wykonywania obowiązku szkolnego przez uczniów danej klasy.
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy.
 • Obowiązki pracownika wynikające z Kodeksu Pracy.
 • Szczególne uprawnienia nauczyciela – prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych – wynikające z przepisów oświatowych i Kodeksu Karnego.
 • Odpowiedzialność nauczycieli w związku z ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.
 • Odpowiedzialność nauczyciela wynikająca z Kodeksu Cywilnego – dobra osobiste.
 • Obowiązki nauczycieli wynikające z aktów wykonawczych do ustaw.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela.
 • Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela.
 • Ocena pracy nauczyciela.

Prowadzący:

2

Opinie o szkoleniu

„Najważniejsze informacje zostały przekazane. Wątpliwości, które nurtowały mnie zostały rozwiane.”

 

Opinie o szkoleniu

„Prowadząca przygotowana do odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników kursu”

 

Opinie o szkoleniu

„Bardzo ważne informacje przydatne, mobilizujące.Wiele przykładów z życia,jasny przekaz, bardzo zrozumiały. Idealna prowadząca.”

 

Opinie o szkoleniu

„Osoba prowadząca wzbudza szacunek za fachowość oraz poważne i odpowiedzialne potraktowanie swojego zadania. Prowadząca bardzo kompetentna, rzetelnie przygotowana i sprawnie prowadząca zajęcia”

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.