A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dwie strony medalu – bezpieczny uczeń i bezpieczny nauczyciel

I  Bezpieczny uczeń – awers:
 
Cel: Zapoznanie nauczycieli z prawnymi ramami interwencji nauczyciela wobec agresywnego ucznia, gradacją przewidzianych prawem konsekwencji zachowań niebezpiecznych ucznia, symptomami zachowań agresywnych; pokaz i nauka technik wyciszania i obezwładniania.  
1.      Prawo wobec agresji ucznia:
1.1. Odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych uczniów.
1.2. Obrona konieczna.
1.3. Stan wyższej konieczności.
1.4. Procedury służbowe.
2.      Symptomy agresji:
2.1. Zachowania społeczne zwiastujące agresję.
2.2. Fizjologiczne objawy narastających emocji.
2.3. Kogo słuchać, komu wierzyć – nieświadomi informatorzy.
3.      Sposoby kanalizowania emocji:
3.1. Aktywność fizyczna.
3.2. Konkurencja i kontrolowana rywalizacja.
3.3. Oddychanie. Techniki wyciszania.
4.      Techniki obezwładniania:
4.1. Postawa interweniującego. Wejście w miejsce zdarzenia.
4.2. Chwyty i uciski punktów wrażliwych.
4.3. Techniki obezwładniania.
 
II  Bezpieczny nauczyciel – rewers:
 
Cel: zapoznanie nauczycieli z prawnymi aspektami obrony nauczyciela przed agresją ucznia, powinnościami wobec agresora i sytemu porządku publicznego; pokaz i nauka technik redukcji napięcia i obrony przed napaścią.  
1.      Czy nauczyciel ma prawo do obrony?:
1.1. Uprawnienia funkcjonariusza publicznego.
1.2. Granice obrony koniecznej.
1.3. Pierwsza pomoc przedmedyczna
1.4. Dokumentowanie zdarzenia.
2.      Siłą i spokojem:
2.1. Sprawność fizyczna nauczyciela.
2.2. Wpływ higieny życia i żywienia na wizerunek nauczyciela.
2.3. Techniki samoobrony przed napaścią.
3.      Obrona przed stresem:
3.1. Techniki relaksacji.
3.2. Masaż klasyczny – pokaz i nauka podstawowych technik.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.