Wykorzystanie metody EWD do analizy wyników egzaminów zewnętrznych w szkole ponadgimnazjalnej (szkolenie oparte na analizach wyników danej placówki).

Szkolenie przeznaczone jest dla Rad Pedagogicznych (szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, których uczniowie przystępują do matury). Szkolenie oparte jest na wynikach danej placówki. W czasie szkolenia nauczyciele poznają jednoroczne i trzyletnie wskaźniki EWD dla swojej szkoły wraz z ich interpretacją.  
 
Szkolenie składa się z dwóch części:
1. dla całej Rady pedagogicznej w postaci prezentacji i ćwiczeń;
2. dla zainteresowanych nauczycieli w postaci zajęć z komputerem (na wynikach szkoły).
 
W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się:
  • Co to jest EWD.
  • Jakie skale stosujemy do opisu wyników egzaminu:
-       Wyniki surowe;
-      Skala centylowa;
-       Skala staninowa;
-       Skala 100/15.
  • Na czym polega normalizacja i standaryzacja wyników.
  • Jakie informacje możemy uzyskać wykorzystując jednoroczne wskaźniki EWD (w tym wyniki naszej szkoły).
  • Jakie informacje możemy uzyskać wykorzystując trzyletnie wskaźniki EWD (w tym wyniki naszej szkoły).
  • W jaki sposób możemy wykorzystać wskaźniki EWD przy ewaluacji wewnętrznej i planowaniu pracy szkoły.
dla szkół ponadgimnazjalnych

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl