Wychowawca we współczesnej szkole – wyzwania i zagrożenia

Czy we współczesnym świecie można mówić o wychowawczej roli szkoły?
Czy w dobie ogólnego kryzysu wartości, postępującego braku czasu rodziców dla dzieci, powszechnego dostępu do środków ongiś dla uczniów niedostępnych, w efekcie – rosnącej uczniowskiej zuchwałości wychowawca ma jeszcze coś do powiedzenia..?
Jak prowadzić rozmowy z rodzicami, które stają się coraz trudniejsze i coraz bardziej angażujące emocjonalnie?
Czy można stać się „lepszym” wychowawcą nabywając umiejętności psychospołeczne?
To pytania, na które spróbujemy wspólnie z Państwem odpowiedzieć podczas warsztatów.
 
Opinie uczestników :
„Było to jedno z niewielu szkoleń, które było dla mnie efektywne i coś mi pokazało”
 
 
Program szkolenia :
  • Wychowanie – definicje i cele
  • Podział kompetencji nauczycielskich
  • Inteligencja emocjonalna
  • Zdolności komunikacyjne
  • Motywowanie uczniów
  • Oczy szeroko otwarte – wychowawca jako diagnosta
  • Rozpoznanie sytuacji zagrażających (jak np. mobbing w klasie)
  • Podstawowe umiejętności socjoterapeutyczne wychowawcy
dla szkół ponadgimnazjalnych

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl