Nowoczesne metody pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej sposobem na podniesienie jakości kształcenia

Wciąż przeważa pogląd, że bezpośrednim odzwierciedleniem wysokiej jakości pracy szkoły są rankingi i uzyskane wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Jest to tylko jeden z jej wymiarów. Ewaluacja jakości kształcenia w kategoriach kompetencji kluczowych nowoczesnej szkoły, niestety wskazuje na duże braki w tym obszarze.

W trakcie szkolenia nauczyciele zweryfikują dotychczasowe metody pracy z uczniem, wzbogacą swój warsztat pracy o nowe metody. Nauczyciele zostaną również zachęceni do autorefleksji na temat własnej postawy jako podstawowego narzędzia pracy nauczycielskiej.

Program szkolenia :

 • Nauczanie w nowoczesnej szkole ponadgimnazjalnej w kontekście kompetencji kluczowych
   
 • Postawa nauczyciela sprzyjająca procesowi uczenia się
   
 • Motywowanie uczniów metodą „flow”
   
 • Osobowość nauczyciela jako narzędzie pracy
   
 • Metody pracy nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej :
   

- Debata – forma pracy zespołowej, uczenie dyskusji

- Symulacje, gry interakcyjne

- Metody pracy rozwijające kreatywność

- Metoda pisma przewodniego

- Projekt edukacyjny – przedmiotowy, międzyprzedmiotowy (przykłady zastosowania)


 

dla szkół ponadgimnazjalnych

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl