Kształtowanie postaw prospołecznych, wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej


Jakość wzorów osobowych jakie prezentują wobec uczniów nauczyciele, zwłaszcza zaś w szkole ponadgimnazjalnej, zależy ukształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wychowanków. Nie jest prawdą, że współczesny nauczyciel nie jest już autorytetem dla ucznia, a uczniowi wystarczą pseudowartości promowane w mediach. Dzisiaj, jak nigdy dotąd uczniowie potrzebują wzorców, z którymi będą chcieli się identyfikować. Szkoła powinna być miejscem gdzie uczniowie mogą poznać  nauczycieli – ludzi o ukształtowanych, trwałych i pożądanych społecznie postawach.

1.    Chaotyczny świat wartości – usprawiedliwianie postawy wycofania się i przetrwania nauczyciela w szkole
2.    Odpowiedzialność w mówieniu i działaniu – jak prezentować własne postawy, by stać się autorytetem dla uczniów
3.    Deklaracje, dyskusje i debaty – ważne narzędzia, ale to za mało. O zachęcaniu do wolontariatu i działań prospołecznych
4.    Uczciwość i rzetelność na przykładzie procedury antyplagiatowej w szkole
5.    Tolerancja i akceptacja – o postawie sprzyjającej integracji a nie segregacji
6.    Patriotyzm zapomniana wartość. Budowanie poczucia tożsamości
 

dla szkół ponadgimnazjalnych

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl