Kreatywne nauczanie - czy szkoła ponadgimnazjalna jest dobrym miejscem na naukę kreatywnego myślenia

 

Kreatywność jest dziś wskazywana jako cecha pożądana w prawie każdym ogłoszeniu o ambitną pracę. Słyszymy o kreatywności, innowacji, twórczości w kontekście mniej lub bardziej zrozumiałym ( „innowacyjne bakterie” są tu przykładem karykaturalnym).
Szkoła w swym założeniu ma przygotować młodego człowieka do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, także poprzez przekazanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Czy jednak dzisiejsza szkoła w jakikolwiek sposób stymuluje kreatywność uczniów i nauczycieli? Czy, odnoszący się do konieczności twórczego rozwiązywania problemów, zapis w podstawie programowej, przy braku jakiegokolwiek przełożenia na cele praktyczne, nie jest zapisem martwym? Czy zbyt obszerny program, zbyt duże klasy i cały system edukacji pozostawia miejsce na kreatywność? Jakie są korzyści kreatywnego nauczania, czy nauczania kreatywności?


Podczas niniejszego szkolenia poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:


•    Co to jest kreatywność
•    Czy kreatywności można się nauczyć
•    Czy szkoła ponadgimnazjalna  jest dobrym miejscem na naukę kreatywnego myślenia
•    Po co uczyć kreatywnie
•    Analiza środowiska klasowego pod kątem kreatywnego nauczania
•    Zasady kreatywnego nauczania i uczenia się, techniki nauczania wyzwalające kreatywność (nauczycieli
      i uczniów)
•    Kreatywne nauczanie a pamięć
•    Motywacja przez kreatywność
•    6 grup operacji umysłowych – ćwiczeniaZakładanym rezultatem szkolenia będzie wzrost świadomości psychologicznych i społecznych mechanizmów wpływających na indywidualny poziom przejawianej kreatywności. Wskazane zostaną techniki pomagające podnieść poziom kreatywności, także poprzez ćwiczenia konkretnych operacji umysłowych. Omówione zostaną zasady kreatywnego nauczania w szkole, które wpływa na zainteresowanie uczniów przedmiotem oraz łatwość przyswajania przez nich informacji, a nauczycielowi pozwalają przełamać rutynę zajęć, podnieść skuteczność nauczania i – w efekcie - osiągnąć większą osobistą satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

dla szkół ponadgimnazjalnych

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl