Dyslektyk w szkole ponadgimnazjalnej – Jak z nim pracować ?

Pojęcie dysleksja na dobre weszło do kanonu pojęć jakim posługuje się szkoła. Nauczyciele znają ogólne zasady postępowania z uczniem dyslektycznym. Wiadomo jednak, że dysleksja w różnych obszarach edukacyjnych manifestuje inne objawy. Nie ma uniwersalnych zasad, które można zastosować na każdym poziomie edukacyjnym. Wiadomo tylko, że dyslektyk pozostaje nim do końca życia, zmienia się tylko nasilenie niektórych objawów. Ważnym jest aby nauczyciel wspomagał ucznia w  procesie  jak najlepszego radzenia sobie z tymi objawami.
 
Opinie uczestników szkolenia :
„Gdyby wszystkie szkolenia takie były częściej bym w nich uczestniczył”
„Absolutnie świetne merytorycznie przygotowane szkolenie. Chyba ośmielę się napisać, że jedno z lepszych, na którym byłam.”
„Bardzo działające na wyobraźnię przykłady z życia osobistego oraz odniesienia do praktyki szkolnej.”

Program szkolenia :
  • Dysleksja rozwojowa – mity i fakty na jej temat
  • Objawy dysleksji u ucznia w szkole ponadgimnazjalnej
  • Dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, dyspraksja – przejawy zaburzeń w funkcjonowaniu ucznia na poszczególnych przedmiotach
  • Metody i formy pracy z uczniem dyslektycznym
  • Dostosowanie  wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia dyslektycznego zgodnie z założeniami nowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 
dla szkół ponadgimnazjalnych

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl