A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak realizować w codziennej praktyce nauczyciela zadania wyznaczone przez kryteria oceny pracy

 

    W ostatnich latach upowszechnia się przekonanie, że warunkiem sukcesu jest ścisłe powiązanie zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią rozwoju firmy – spróbujmy zatem powiązać te sfery także w szkole. Dziś trudno zaprzeczyć, że sposób oceny pracowników, polityka szkoleniowa, budowa systemów motywacyjnych i systemów wynagrodzeń w wielu szkołach jest chaotyczna i sprzeczna. Prawidłowo zaprojektowany system oceny kompetencji umożliwia pełną integrację tych dziedzin. Warto pomyśleć o takim systemie oceniania nauczycieli, który stałby się autentycznym bodźcem rozwoju społeczności uczących się, a nie, wymuszoną prawem, koniecznością. Przygotowana propozycja uwzględnia dwa sposoby oceny nauczyciela: tradycyjną i najnowszą kompetencyjną z zastosowaniem metody 360 stopni. Będzie można zatem samodzielnie wybrać model odpowiedni dla swojej placówki.
 

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela, omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

2. Ocena tradycyjna:
– tryb dokonywania oceny,
– procedura dokonywania oceny- gotowa opozycja,
– szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela (przykłady gotowych rozwiązań),
– sposoby gromadzenia informacji o pracy nauczyciela,
– przykładowe karty oceny pracy.

3. Połączenie oceny tradycyjnej z wymaganiami państwa

4. Kompetencyjny system oceny nauczycieli:
– zarządzanie oparte na kompetencjach,
         kompetencje nauczyciela XXI wieku,
         kompetencje nauczyciela w UE,
– opracowanie i wprowadzanie kompetencyjnego systemy ocen,
– 360 stopniowa ocena kompetencji,
– identyfikacja i przykładowe opisy kompetencji nauczycieli,
– ustalanie poziomów kompetencji i wskaźników do ich oceny (kryteria efektywnościowe, behawioralne, osobowościowe, kompetencyjne)
– przykładowe narzędzia do wykorzystania przy ocenie nauczycieli,
– opis systemu do wdrożenia w placówce oświatowej.

5. Zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników.

6. Wypracowanie karty oceny dla placówki

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO)- prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.