A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ewaluacja wewnętrzna – skutecznie i użytecznie dla szkoły – gotowe wzory i podpowiedzi

Jak sprawić, żeby nowy model nadzoru pedagogicznego prowadził do rozwoju szkoły i nie był przykrym obowiązkiem?

           Wprowadzona zmiana  w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego ma służyć rozwojowi pojedynczych szkół. Nowy model nadzoru jest rozwiązaniem systemowym, dającym możliwość wypowiedzieć się w sprawach szkoły rodzicom, uczniom i innym partnerom. Jak zatem wykorzystać tę zmianę , aby stała się autentycznym bodźcem rozwoju społeczności uczących się, a nie wymuszoną prawem koniecznością.

          Co zrobić, by ewaluacji w szkole nie zniszczyły rozbudowane procedury,  ankietowanie  o wszystko, obszerne raporty i wszechogarniające gotowce. Dyrektorze! Proponujemy wspólną pracę z wybranymi spośród grona nauczycielami , stanowiącymi zespół ewaluacyjny, po to, by  podczas  warsztatów zaplanować ewaluację oraz stworzyć narzędzia dostosowane do Państwa placówki.

Po badaniach wskazany jest udział wszystkich nauczycieli w analizie pozyskanych informacji i do pracy  z jej wynikami. To właśnie rada powinna analizować wyniki ewaluacji i wspólnie planować działania po ewaluacji wewnętrznej.

        Przygotowana propozycja uwzględnia najnowsze zmiany w modelu ewaluacji wewnętrznej. Dotyczą one nowych sposobów pozyskiwania informacji tzw. metod alternatywnych i innego niż raport przedstawiania wyników radzie pedagogicznej oraz modelu ewaluacji action research.

Po zajęciach uczestnicy potrafią:
 • Zaplanować i zaprojektować ewaluację wewnętrzną
 • Przeprowadzić i przygotować informację dla rady po ewaluacji
 • Wspólnie z radą zaplanować działania po ewaluacji wewnętrznej
 Program szkolenia :
 • Ewaluacja wewnętrzna w prawie oświatowym, podstawowe informacje niezbędne do projektowania ewaluacji.
 • Nowy model ewaluacji – badanie w działaniu (action research).
 • Alternatywne metody pozyskiwania informacji w ewaluacji wewnętrznej.
 • Tworzenie projektu ewaluacji – zajęcia warsztatowe.
 • Podstawowe zasady analizy danych ilościowych i jakościowych.
 • Prezentacja wyników radzie pedagogicznej (raport inaczej, to nie znaczy mniej skutecznie).
 • Praca rady z wynikami ewaluacji wewnętrznej – metoda Johna M. Fischera, planowanie działań po ewaluacji wewnętrznej.
 • Rola i zadania dyrektora, zespołów ds. ewaluacji oraz nauczycieli w procesie ewaluacji wewnętrznej
  .
Przykładowe propozycje ułatwią zorganizowanie ewaluacji nowym roku szkolnym.
Opinie o szkoleniu

Wszystkie nurtujące nas pytania były dostatecznie zgłębione. Szkolenie przebiegało sprawnie, czas został bardzo dobrze wykorzystany.

Opinie o szkoleniu

Szkolenie atrakcyjne, ciekawe. Cele zostały jasno sprecyzowane przez prowadzącego i osiągnięte.Ciekawe metody i formy pacy oraz bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.