Szkoła wolna od uprzedzeń – antydyskryminacyjne działania adekwatne do specyfiki placówki

 

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów  to niewątpliwie jeden z najważniejszych obszarów działalności szkoły. Niepokoją doniesienia środowisk naukowych, a także mediów, że poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie ciągle maleje. Pojawia się wiele nowych zagrożeń, wśród nich zachowania ksenofobiczne, dyskryminacyjne. Społeczeństwo wielokulturowe w jakim żyjemy to rzeczywistość cywilizacyjna,  do której my nauczyciele musimy przygotować młode pokolenie.

Celem szkolenia będzie przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć o tematyce antydyskryminacyjnej. 

Program szkolenia :

  • Współczesne oblicze rasizmu, ksenofobii,  dyskryminacji
  • Dyskryminacja –  wszyscy jesteśmy ofiarami –mechanizmy stereotypizacji.
  • Tolerancja -   deklaracja   czy   postawa?
  • Budowanie wrażliwości społecznej drogą  do przełamywania uprzedzeń.
  • Kształtowanie postawy antydyskryminacyjnej a efektywne funkcjonowanie w środowisku międzykulturowym
 
stop agresji

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl