Nowa podstawa programowa – ważny dokument organizujący pracę szkoły w nowym roku szkolnym


Dwie nowe ustawy – Ustawa Prawo Oświatowe i Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe wyznaczają nowe zasady organizacji pracy szkoły w 2017 roku, zmienia się podstawa programowa, ramowe plany nauczania, pojawia się nowa definicja statutu i arkusza organizacyjnego, program wychowawczy i profilaktyczny staje się jednym dokumentem, wchodzą nowe przepisy związane z ruchem kadrowym i rekrutacją. Szczególnie ważnym dokumentem jest podstawa programowa -  powinien znać ją każdy nauczyciel zanim dokona wyboru programu nauczania i sporządzi swój plan dydaktyczny. Wytyczne z Podstawy Programowej są również fundamentem do opracowania programów wychowawczo- profilaktycznego dla szkoły, a później klasy. Wrzesień 2017 roku jest nowym wyzwaniem dla szkół podstawowych i zespołów szkół. Zatem… jak najlepiej przygotować się do tego ważnego zadania – wdrażania nowej podstawy programowej – zapraszam na spotkanie. Celem naszego spotkania będzie poznanie nowej podstawy programowej i bezpieczne wprowadzenie nauczycieli w nową szkolną rzeczywistość.

Dziś trzeba także uświadomić nauczycielom, jakie zmiany czekają ich w związku z wejściem nowych podstaw programowych i nowych ramach planów nauczania, w szkołach podstawowych pojawią się na nowo VII I VIII klasy, a w okresie przejściowym gimnazjaliści  – trzeba przypomnieć sobie charakterystykę  tego etapu rozwoju dziecka i  zasady dydaktyki, które należy stosować na zajęciach lekcyjnych.

Interpretacja tych zmieniających się przepisów rodzi wiele pytań i wątpliwości. Zapraszam do dyskusji na szkoleniu na ten temat, ponieważ szczególnie ważne jest także to, aby każdy dyrektor i nauczyciel potrafił dokonać oceny sytuacji i podjąć właściwe decyzje.
                                                                                                                  
Program spotkania:


I.Nowa podstawa programowa
•cele i zadania szkoły wynikające z preambuły podstawy programowej (dla szkoły i przedszkola),
•wartości wskazane do realizacji w nowej podstawie programowej dla nauczycieli przedmiotów i wychowawców (inne dla przedszkola inne dla szkoły),
•analiza na nowo zdefiniowanych umiejętności ogólnych (kluczowych) umieszczonych              w podstawie programowej, rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego przez wszystkich nauczycieli,
•treści - umiejętności szczegółowe i ich  układ na poszczególnych edukacjach i na poszczególnych przedmiotach,
•wybrane zagadnienia nowej podstawy programowej w aspekcie dydaktycznym,
•analiza warunków realizacji podstawy programowej w przedszkolu i na poszczególnych przedmiotach - przygotowanie szkoły i przedszkola do realizacji warunków nowej podstawy,
•klasy VII i VIII a realizacja nowych podstaw programowych – przejście ze „starej” na „nową” podstawę programową – jak złagodzić zmianę podstawy uczniowi,
•monitorowanie nowej podstawy programowej

II.Nowe ramowe plany nauczania
•nowa filozofia i nowy układ ramowych planów nauczania,
•godziny dyrektorskie i samorządowe  - przeznaczenie i wykorzystanie
•pomoc psychologiczna ??? jak ją dziś zorganizować?
•analiza liczby godzin w porównaniu ze starymi ramówkami.

III.Klasa VII i VIII w czasie zmian

•ogólna charakterystyka rozwoju dziecka w klasie VII i VIII oraz zasady dydaktyki, które należy stosować na zajęciach lekcyjnych w starszych klasach szkoły podstawowej ośmioklasowej,
•„ramówki” w okresie przejściowym – VII i VIII  klasa w nowych ramowych planach nauczania
•klasy VII i VIII a realizacja nowych podstaw programowych – przejście ze „starej” na „nową” podstawę programową – jak złagodzić zmianę podstawy programowej siódmoklasiście,

IV.Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły, w tym zmiany w programie wychowawczo – profilaktycznym

 

kierunki podstawa

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl