Matematyka nie tylko na matematyce, czyli o rozwijaniu umiejętności matematycznych w szkole

Jeśli równocześnie z ujawnieniem się potrzeby,
rodzi się w mym mózgu sposób na jej,
zaspokojenie, to wówczas nie ma zadania,
Zadanie pojawia się, gdy zachodzi potrzeba,
świadomego poszukiwania środka, za pomocą,
którego można osiągnąć dobrze widoczny,
lecz chwilowo niedostępny cel
GEORG POLYA


Do jednych z  najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należy  myślenie matematyczne, które nie musi oznaczać biegłości rachunkowej, czy  kierunkowych zdolności matematycznych.  Umiejętność myślenia matematycznego można określić jako indywidualną zdolność do: rozpoznania i zrozumienia roli, jaką matematyka odgrywa we współczesnym świecie, formowania sądów opartych na matematycznym rozumowaniu, oraz wykorzystywania miejętności matematycznych tam, gdzie wymagają tego potrzeby życia codziennego. Myślenie matematyczne nie może być rozwijane tylko na lekcjach matematyki. Nie bez przyczyny matematyka jest nazywana „królową nauk”….

1.    Matematyka jest trudna. Z czego wynika ten stereotyp i dlaczego tak trudno  go obalić.
2.    Algorytm – to co uczniom wychodzi najlepiej.
3.    Dramat matematyka w szkole – uczyć oczywistości
4.    Dotknij matematykę – o polisensorycznym nauczaniu
5.    Refleksja nad tym co zrobiłem – słaba strona uczniowskich zmagań
6.    Matematyka na języku polskim, wuefie czy technice. Przykłady scenariuszy lekcji z matematyką w tle.
7.    Projekt edukacyjny – dostosowanie wymagań edukacyjnych z matematyki do indywidualnych możliwości
       i potrzeb  uczniów.

kierunki matematyka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl