Indywidualizacja procesu nauczania

Indywidualizacja nie jest synonimem pracy indywidualnej. Nauczyciel w trakcie jednostki lekcyjnej nie jest w stanie pracować z każdym uczniem „tête-à-tête”. Jednak potrzeba indywidualizacji nauczania wynika z dużych różnic indywidualnych między uczniami. W nauczaniu zindywidualizowanym nauczyciel kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie.

Obecnie również wiele uwagi poświęca się efektywności nauczania i uczenia się, w tym stylom uczenia się (zadania dla wzrokowców, słuchowców, ruchowe dla zbyt aktywnych uczniów.)

Na szkoleniu nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy, poznając różne metody indywidualizacji w czasie lekcji.

Program szkolenia :

  • Indywidualizacja - wykorzystanie indywidualnych właściwości uczącego się
  • Diagnoza czyli o granicach i horyzontach możliwości ucznia
  • O sprawiedliwym traktowaniu,czyli jak efektywnie pracować z uczniami ze SPE
  • Metody pracy na lekcji uwzględniające potencjał i ograniczenia uczących się
  • Sposoby pracy z grupą zróżnicowaną - uczeń zdolny, uczeń niepełnosprawny.
  • Formy pracy na lekcji: zróżnicowanie trudności, grupy zadaniowe, grupy jednolite, podział obowiązków, wsparcie rówieśnicze itd…


    Opinie uczestników:
    "Pokazanie innego podejścia do indywidualizacji. Zdałam sobie sprawę, że indywidualizacja to nie tylko metody i wymagania"

 

kierunki edukacja włączająca

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl