Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia – warsztat praktycznych umiejętności

W rozporządzeniu z 30.04.2013 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, szczególnym obszarem oddziaływań nauczycieli i specjalistów będzie wypracowanie efektywnego modelu  dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zagadnienia dotyczące dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nie są nowym zjawiskiem w polskiej szkole. Wiemy, że kwestie te poruszały wcześniejsze rozporządzenia ( 2002, 2003….)
Nauczyciele znają formy i metody dostosowań do poszczególnych dysfunkcji, jednak wiedza nie zawsze wystarcza, potrzebne są przykłady praktycznych rozwiązań. Celem szkolenia będzie wypracowanie przykładowych dostosowań w zależności od rodzaju dysfunkcji. Będziecie mogli Państwo przedstawiać swoje wątpliwości, pytania,  na które postaramy się Państwu odpowiedzieć.  Będzie przeprowadzone na  przykładach zadań i ćwiczeń z zakresu różnych przedmiotów. Przedstawimy Państwu metody pracy na zajęciach z klasą i zajęciach wyrównawczych.

Program szkolenia :
  • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – „trudne” zachowania edukacyjne na zajęciach lekcyjnych.
  • Zmiany w prawie oświatowym dotyczące systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  • „Przegląd” metod i form dostosowania wymagań czyli na czym polega indywidualizacja procesu nauczania.
  • Dostosowania wymagań dotyczące wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia – jak je realizować?
  • Szczegółowe dostosowania wymagań w ramach nauczania „swojego” przedmiotu.
  • Ocenianie i sprawdzanie umiejętności ucznia z SPE.
  • Konstruowanie sprawdzianów, klasówek. wypracowań i innych form kontroli zdobytej wiedzy.
  • Zasady pracy z uczniem przejawiającym trudności w procesie uczenia się.
 


kierunki edukacja włączająca

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl