A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Działania nowatorskie, innowacje i eksperymenty

Zgodnie z brzmieniem obowiązujących przepisów prawa (nową podstawą programową, rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym), nauczyciel w swojej pracy powinien wprowadzać nowatorskie rozwiązania programowe Szkolenie to ma na celu  zainspirować nauczycieli  i zachęcić ich do wdrażania nowatorstwa, innowacji i eksperymentów.

Program spotkania:

  1. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
  2. Innowacja i eksperyment w świetle przepisów prawa oświatowego
  3. Innowator- model kompetencyjnego nauczyciela.
  4. Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentu.
  5. Dokumentacja związana z innowacją i eksperymentem
  6. Zapoznanie z przykładowymi działaniami nowatorskimi, innowacjami i eksperymentami.
  7. Jak dokonać ewaluacji działań?

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.