"Zmysłowa lekcja" – czyli jak zaangażować ucznia w lekcję.

 

Celem warsztatów jest prezentacja kreatywnych pomysłów na lekcje szkolne oraz trening konstruowania zajęć, które zmotywują ucznia do nauki.

 
Program szkolenia :
  •  Diagnoza problemów dzieci i młodzieży, skutkujących brakiem zainteresowania i motywacji ucznia     podczas lekcji szkolnych.
  •      Prezentacja pomysłów na strukturę lekcji, która zachęci ucznia do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
  •      Wykorzystanie zróżnicowanych metod pracy oraz otwartość na innowacje jako sposób na motywowanie ucznia.
  •     Tworzenie zajęć, w ramach poszczególnych przedmiotów, uwzględniających kwestię motywacji oraz zaangażowania uczniów w prace na lekcjidydaktyka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl