Praca metodą projektu (zajęcia dostosowane do poziomu nauczania)

Realizacja nowej podstawy programowej wymusza na szkołach dostosowanie  form i metod pracy do treści zawartych w rozporządzeniu. Metoda projektu pozwala w nowoczesny i efektywny sposób  wdrażać uczniów do aktywności i samodzielności. Jest optymalną metodą pracy z uczniem zdolnym. Szkolenie zawiera treści związane z charakterystyką metody, skutecznym jej realizowaniem oraz przykłady problemów,które mogą być tematem projektów edukacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej.

Program szkolenia :

 • Przedsiębiorcze podejście w nauczaniu – charakterystyka metody.

   
 • Dlaczego warto wykonywać projekty edukacyjne?

   
 • Dynamika grupy a zadania nauczyciela.

   
 • Etapy pracy metodą projektu: kontrakt, monitoring, sprawozdanie, prezentacja.

   
 • Ocena projektu

   
 • Przykładowe tematy i rozwiązania prowadzone metodą projektu.

 

Formularz dydaktyka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl