Nowatorskie przedsięwzięcia w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej


Zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi (neuroobrazowanie pracy mózgu) wiemy, że największą chłonność korową mają mózgi małych dzieci. Naturalną cechą dziecka jest ciekawość, chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy. Dzisiaj nie wystarczy być kreatywnym nauczycielem, by te potrzeby zaspokajać. Gwałtowność rozwoju TIK, kryzys więzi i emocji, nowe horyzonty poznawcze zmuszają nauczycieli do przyjęcia postawy uwrażliwionego twórcy, który wspiera, uczy i zachęca do rozwoju.

Proponujemy dyrektorom i twórczym nauczycielom szkolenie na, którym oprócz praktycznych informacji związanych z zainicjowaniem innowacji w placówce, otrzymacie wiele pomysłów, które sprawdziły się w wielu przedszkolach i szkołach.

Cel szkolenia:

  • podniesienie jakości pracy przedszkola/szkoły w zakresie stosowania nowoczesnych metod doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności;
  • doskonalenie pracy nauczycieli, umiejętność wdrażania do praktyki edukacyjnej innowacji; wzrost doświadczenia nauczycieli w zakresie planowania oraz monitorowania i ewaluowania efektów pracy.

 Program:

  • Najpierw innowator potem innowacja

Nauczyciele często mówią, że nie są na tyle twórczy,
aby wdrożyć coś absolutnie nowego. Takie myślenie hamuje, albo wręcz uniemożliwia kreatywną aktywność
i realizowanie nowatorstwa. Twórcze myślenie nie jest wyjątkową właściwością naszego umysłu, to umiejętność, którą można doskonalić, a innowację zawsze zaczynamy
od postawy innowatora….
 

  • Od pomysłu do realizacji

Dokumentacja zgodna z aktualnym stanem prawnym. Przykładowe uzasadnienie z odwołaniem się do teorii pedagogicznych. Dokumentowanie przebiegu innowacji. Ewaluacja.
 

  • Nowe nie zawsze innowacyjne

Zdarza się, że nowatorskie pomysły nie kończą się sukcesem. Stawianie wielu celów do realizacji i sztywne formy realizacji mogą prowadzić do porażka w konsekwencji do zniechęcenia i zaniechania podejmowania kolejnych działań.
O zagrożeniach i wyzwaniach….
 

  • Innowacje edukacyjne i wychowawcze

Zasady wprowadzania innowacji adoptowanej lub adaptowanej.  Etapy, ważne informacje, zachęta
do innowacji edukacyjnych i wychowawczych….
 

  • Niezwykłe poznawanie zwykłych rzeczy – polisensoryczne doświadczanie

Czego można się nauczyć, turlając się po folii bąbelkowej? Co wafle tortowe mają do malowania obrazów?  Dlaczego sałatka ma szorstki smak, a puzon wydaje gorzki dźwięk?  Kilka inspiracji na innowację….

przedszkole-cudowny czas dydaktyka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl