Kształcenie kompetencji w nowoczesnej szkole

Współczesna szkoła stawia przed nauczycielami nowe wymagania. Jednym z nich jest wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne dla efektywnego radzenia sobie w otaczającym świecie. Kompetencje są rozumiane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw  odpowiednich do sytuacji. Człowiek kompetentny to taki, który potrafi wykorzystać swój potencjał, zarówno intelektualny, społeczny i fizyczny do samorealizacji i rozwoju osobistego. Jak uczyć, by ukształtować młodego, kompetentnego człowieka, który skutecznie poradzi sobie z cywilizacyjnymi wyzwaniami? Co może zrobić nauczyciel aby ułatwić uczniowi przyswojenie tych niezbędnych kompetencji?

  • Kompetencje kluczowe a priorytety edukacyjne szkoły.
  • Kształcenie kompetencji w ujęciu procesowym.
  • Działania edukacyjne sprzyjające utrwalaniu postaw i kompetencji.
  • Obszary doskonalenia uczniowskich kompetencji :

a)     Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się.

b)      Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach.

c)      Efektywne współdziałanie w zespole.

d)     Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.

e)     Sprawne posługiwanie się komputerem.

 

  • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne,
  • Kompetencje informatyczne, 
  • Umiejętność uczenia się,
  • Kompetencje społeczne i obywatelskie,
  • Inicjatywność i przedsiębiorczość
  • Świadomość i ekspresja kulturalna.

 

dydaktyka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl