Jak pracować z uczniem dyslektycznym na każdym poziomie edukacyjnym?

 

Dyslektykiem się jest, a nie się bywa. Każdy człowiek ma jakąś dysfunkcję czy niepełnospraność, każdy też ma prawo do funkcjonowania w społeczeństwie, w tym w szkole. Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb uczniów, umożliwienie im jak najefektywniejszego funkcjonowania w środowisku szkolnym
i rówieśniczym.

 

Udział w warsztatach umożliwi nauczycielom nabycie kompetencji w zakresie dokonywania diagnozy ryzyka dysleksji, stosowania odpowiednich form i metod poracy, dostosowywania sposobu oceaniania do możliwości ucznia z dysleksją, a także wyjaśni, jakie prawa mają uczniowie z dysleksją, jak problem dysleksji postrzegany jest przez współczesnych badaczy mózgu oraz jak wygląda profil ucznia i osoby dorosłej z dysleksją.

Cele szczegółowe:
uczestnicy warsztatów:
 •      znają profil ucznia z dysleksją (SP, G, SPG);
 •      znają narzędzia do diagnozy nauczycielskiej;
 •      rozumieją terminy z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz potrafią czytać dokumenty i wykorzystywać je w       diagnozie;
 •      znają metody terapii i pracy na lekcjach z uczniami z dysleksją;
 
Program warsztatów:
 •      Symptomy ryzyka dysleksji.
 •      Diagnoza dysleksji.
 •      Formy i metody pracy z uczniem dyslektycznym (na lekcjach, na zajęciach terapeutycznych, w domu).
 •     Ocenianie ucznia z dysleksją.
 •      Prawa uczniów z dysleksją.
 •      Dysleksja w świetle badań interdyscyplinarnych.
 •      Profil ucznia z dysleksją: SP, G, SPG.
 •      Dysleksja w wieku dorosłym.
dydaktyka

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl