A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Gimnastyka wyobraźni – metoda Storyline, czyli edukacyjne podchody w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Poznaj nową metodę aktywizacji dzieci i spraw, by pokochały Twoje zajęcia. Szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dopasowane są do największych wyzwań nauczycieli oraz potrzeb uczniów w tym trudnym i tak istotnym dla dalszego rozwoju wieku. Plan szkolenia zbudowaliśmy w taki sposób, by był możliwie najbardziej rozbudowany, a jednocześnie przynosił najbardziej kluczowe umiejętności. Uczymy nie w teorii, ale w praktyce, dbając o to, by nauczyciele wiedzieli, w jaki sposób wykorzystywać nasze metody w swojej codziennej pracy.

Na szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzone metodą warsztatową, zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć poznacie Państwo metodę Storyline, która zaliczana jest do metod aktywizujących, gdyż pobudza do samodzielnego działania, rozwija pamięć i myślenie, wyzwala aktywność dzieci (przy czym aktywność dziecka jest zawsze większa od aktywności nauczyciela).

Dzięki pracy tą metodą dzieci są aktywnie zaangażowane w tworzenie całej opowieści, dotyczącej tematu zadanego przez nauczyciela. On sam nie zna odpowiedzi na tzw. pytania kluczowe, zadawane dzieciom, a więc nie wie, jak potoczy się cała opowieść. Sztuka polega na tym, aby tak pokierować przebiegiem wydarzenia, aby dzieci dotarły do prawidłowej odpowiedzi.

  1. Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci 5, 6-letnich
  2. Założenia metody Storyline (struktura i etapy metody);
  3. Metody aktywizujące a metoda Storyline – wybrane przykłady metod aktywizujących, przydatnych w realizacji koncepcji Storyline;
  4. Praktyczne ćwiczenia przygotowujące dzieci do twórczej aktywności;
  5. Pomoce dydaktyczne przydatne do kształtowania postaw twórczych i kreatywnych;
  6. Ćwiczenia wzmacniające percepcję dzieci i koordynację ruchową (kinezjologia edukacyjna);
  7. Pomysły i działanie – wypracowanie kilku scenariuszy zajęć dla metody Storyline

Prowadzący:

20

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.