Aktywny nauczyciel – aktywny uczeń. Warsztaty

Przedstawiamy Państwu nową propozycję szkolenia związaną z kształceniem aktywności uczniów w procesie edukacyjnym.
Reforma edukacyjna wymusza zmianę metod pracy nauczyciela z podających, gdzie nauczyciel eksponuje sam siebie, na aktywizujące – skierowane na aktywność uczniów.
Kształtowanie postaw aktywnych rozpoczynamy od I etapu edukacji, kontynuujemy w nauczaniu przedmiotowym na II, III i IV etapie. Metody aktywizujące są  nieodzowne przy właściwym organizowaniu i przeprowadzaniu metody projektu w gimnazjum.
Proponujemy Państwu szkolenie, prowadzone metodą warsztatową, przypominające nauczycielom  pracę metodami aktywnymi.
Cel  szkolenia zakłada realizację metodą warsztatową różnorodnych zagadnień, dotyczących szeroko pojętej edukacji, tak, aby nauczyciele w praktyce przećwiczyli wybrane metody aktywne.
Przykładowe zagadnienia wykorzystywane w trakcie warsztatów: motywacja i aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych, jak rozwiązać klasowy problem,  jak pomóc uczniowi w opanowaniu technik uczenia się.
Proponujemy  możliwość  dostosowania programu szkolenia dopotrzeb Państwa placówki.
Program szkolenia :
  • Podstawy psychologiczne dotyczące preferencji i percepcji uczniów, koncentracji i dekoncentracji, aktywizowania i wyciszania
  • Metody i techniki aktywizujące – krótka charakterystyka
  • Symulacje zajęć edukacyjnych
  • Ewaluacja
 
Opinie uczestników :
1.”Bardzo wiele nowych pomysłów, które zastosuję na swoich lekcjach”
2.”Bardzo mi się podobała forma szkolenia. Prowadząca była świetnie przygotowana. Miała doskonały kontakt z uczestnikami. Dobre przykłady i zadania uatrakcyjniały przekaz.”
 
dydaktyka Formularz

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl