NIE TYLKO IQ… Czyli o sposobach wykorzystywania Teorii Inteligencji Wielorakich (TIW) w pracy z uczniami

Teorię Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera uznano za najbardziej odkrywczą ideę w ramach nauk humanistycznych XX wieku.
         Badania wykazały, że nawet wysokie IQ nie przynosi sukcesów osobistych i życiowych. Ujawnione przez Gardnera różne typy inteligencji, jeśli są odpowiednio kształtowane i rozwijane mogą znacząco powiększać możliwości uczenia się. Ma to niebagatelne znaczenie nie tylko dla uczniów uzdolnionych, ale także dla tych, którzy w szkole osiągają znacznie gorsze wyniki w nauce przy tradycyjnym modelu nauczania. Stwarza to niewątpliwie szansę,
by nauczyciel wyposażony w nową wiedzę o swoich uczniach i ich potencjale stawał się dla nich aktywnym przewodnikiem w procesie edukacji, których są uczestnikami.
         Podczas spotkania szkoleniowego przypomnimy główne założenia TIW, ale także dowiemy się w jaki sposób wiedzę tę konstruktywnie wykorzystywać w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami. Przedstawimy też propozycje narzędzi, ćwiczeń wspomagających pracę nauczyciela w tym nurcie.
 
Cele:
- przedstawienie głównych założeń Teorii Inteligencji Wielorakich oraz koncepcji sprzyjających tworzeniu    profili uczniów, zawierających min ich predyspozycje edukacyjne
- poznanie własnego profilu inteligencji
- przedstawienie sposobów wykorzystywania TIW w pracy z uczniami
 
Program:
 1. TIW – Teoria Inteligencji Wielorakich:
  1. główne założenia
  2. rodzaje inteligencji
  3. prawdopodobne cechy uczniów
   o dominującej inteligencji
 2. Koncepcje sprzyjające badaniu predyspozycji edukacyjnych uczniów:
  1. VAK, czyli system sensoryczny ucznia
  2. dominująca półkula mózgowa i jej wpływ na sprawność przyswajania wiedzy przez uczniów
 3. Proces wdrażania TIW w szkole – warunki niezbędne do spełnienia:
  1. diagnoza nauczyciela i uczniów – metody i narzędzia – ćwiczenia praktyczne
  2. budowanie profili uczniów – przykłady
  3. dobór metod nauczania – praktyczne przykłady
  4. stworzenie odpowiednich warunków zewnętrznych – klasa Spektrum
  5. współpraca z rodzicami w zakresie pracy z uczniami w domu
co nowego w szkoleniach

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl