Najbliższe szkolenia

2018.01.22

Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018r. II TERMIN

2018.01.22, 10:00-16:00, Lublin Hotel Mercury, Al. Racławickie 81
2018.01.25

Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018r.

2018.01.25, 10:00-16:00, Kalisz, Hotel Europa
2018.01.30
2018.02.02

Praca Rady Pedagogicznej – protokołowanie Rad Pedagogicznych

2018.02.02, 9:00-15:00, Poznań, BIUROWIEC DELTA, Ul. Towarowa 35
2018.02.05

Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018r. V termin

2018.02.05, 9:30 - 15:30, Warszawa, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81

Szkolenia dla oświaty

Prowadzimy szkolenia dla oświaty i rad pedagogicznych już od wielu lat. Pokazujemy, jak wspierać rozwój dzieci, przedstawiamy skuteczne sposoby unowocześnienia zajęć, doskonalimy całe zespoły nauczycieli. Szkolenia dla oświaty to nie tylko szansa na rozwój edukacji, ale i możliwość podniesienia kwalifikacji. Dla własnej (i nie tylko) satysfakcji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Sześciolatek w przedszkolu - jak dzieci sześcioletnie dobrze przygotować do szkoły w świetle nowej podstawy programowej?


Dzięki szkoleniu nauczyciele poznają  wymagane osiągnięcia wobec dziecka sześcioletniego w świetle zmian wprowadzonych  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, właściwie zaplanują pracę w przedszkolu z dziećmi sześcioletnimi  i w efekcie dobrze przygotują dzieci sześcioletnie do podjęcia nauki  w szkole. Ponadto  uporządkują wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego.


Program seminarium:

-Sześciolatek w przedszkolu – obowiązki dyrektora i nauczycieli,

-Osiągnięcia dziecka sześcioletniego na koniec wychowania przedszkolnego w świetle nowej podstawy programowej,

-Przygotowanie dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole – czytanie, pisanie, edukacja matematyczna,

-Wpływ zmian w podstawie programowej na organizację pracy placówki,

-Język obcy nowożytny w przedszkolu,

-Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zapisów nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

-Badanie gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego,

-Prawidłowe dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego,

-Sposoby i narzędzia służące do monitorowania realizacji podstawy programowej – rozwiązania praktyczne.
nowości dla rad

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl