Najbliższe szkolenia

2018.01.22

Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018r. II TERMIN

2018.01.22, 10:00-16:00, Lublin Hotel Mercury, Al. Racławickie 81
2018.01.25

Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018r.

2018.01.25, 10:00-16:00, Kalisz, Hotel Europa
2018.01.30
2018.02.02

Praca Rady Pedagogicznej – protokołowanie Rad Pedagogicznych

2018.02.02, 9:00-15:00, Poznań, BIUROWIEC DELTA, Ul. Towarowa 35
2018.02.05

Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018r. V termin

2018.02.05, 9:30 - 15:30, Warszawa, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81

Szkolenia dla oświaty

Prowadzimy szkolenia dla oświaty i rad pedagogicznych już od wielu lat. Pokazujemy, jak wspierać rozwój dzieci, przedstawiamy skuteczne sposoby unowocześnienia zajęć, doskonalimy całe zespoły nauczycieli. Szkolenia dla oświaty to nie tylko szansa na rozwój edukacji, ale i możliwość podniesienia kwalifikacji. Dla własnej (i nie tylko) satysfakcji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Organizacja pracy szkoły podstawowej od września 2017 roku wynikająca z nowej podstawy programowej

Podstawa programowa jest to podstawowy dokument prawa oświatowego, który powinien być znany każdemu nauczycielowi zanim dokona wyboru programu nauczania i sporządzi plan wynikowy. Wytyczne z Podstawy Programowej są również fundamentem do opracowania programów wychowawczych dla szkoły i klasy. Wrzesień 2017 roku jest nowym wyzwaniem dla szkół podstawowych. Zatem, jak najlepiej przygotować się do tego ważnego zadania – wdrażania nowej podstawy programowej.

Celem szkolenia jest, aby nauczyciele poznają rzetelne informacje na temat nowej podstawy programowej. Dobrze przygotują się do nowych zadań- co jest gwarancją sukcesu szkoły. Przeanalizują pierwszy ważny dokument w szkole – poznają prawdy i mity. Zaplanują wszystko, o czym musi wiedzieć, czego się nauczyć nauczyciel. Wskażą nowe zadania i obowiązki zainteresowanych podmiotów.

Program seminarium:

-Nowa Podstawa Programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – zapisy prawa oświatowego.

-Założenia i cele nowej reformy oświatowej.

-Podstawa Programowa po zmianach:
• Zmiany programowe
• Zmiany merytoryczne
• Zmiany ilościowe

-Kalendarz działań szkoły i nauczycieli związany z wprowadzaniem nowej Podstawy Programowej

-Nowa budowa i układ Podstawy Programowej

-Zmiany i potrzeby szkoły w zakresie realizacji Podstawy  Programowej

-Nadrzędne zasady dotyczące realizacji Podstawy Programowej

-Wiedza w pigułce – przydatny informator

-Monitorowanie realizacji Podstawy Programowej

-Podstawa Programowa, a programy nauczania

-Ramowe Plany Nauczania

-Okres przejściowy

-Wymagania egzaminacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego

-Katalog zadań  nauczyciela i kreatywne podejście do ich realizacji

-Obowiązki i egzamin ósmoklasisty – zapisy w prawie oświatowym

nowości dla rad

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl