Procedury i kalendarz zmian w szkolnictwie zawodowym. Praca nauczycieli i szkoły w kontekście wprowadzanych zmian.

Cele główne:
- zapoznanie z zakresem zmian w systemie kształcenia zawodowego i kalendarzem ich wprowadzania oraz wpływem zmian na pracę szkoły i nauczycieli

Nauczyciele :

1.    Poznają regulacje prawne i projekty dotyczące zmian w kształceniu zawodowym oraz terminy nadchodzących zmian
2.    Przeanalizują strukturę dokumentacji programowej kształcenia w zawodach
3.    Zaplanują realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych  z uwzględnieniem zmian
Poznają zasady adaptacji programów nauczania do zawodu z uwzględnieniem podstaw programowych`

Program seminarium:

1.Podstawy prawne kształcenia zawodowego.   
Formalnoprawne podstawy zmian w szkolnictwie zawodowym. Obowiązujące akty prawne.
Struktura szkolnictwa zawodowego. Nowa klasyfikacja zawodów - podział na kwalifikacje, symbolika.
Projekty nowych aktów prawnych.

2. Ważne terminy w kształceniu zawodowym.
Rola szkoły i nauczyciela.   
Terminy wprowadzanych zmian.
Zmiany organizacji procesu kształcenia zawodowego.
Zadania dyrektora i nauczycieli szkoły zawodowej.

3.Dokumentacja programowa kształcenia w zawodzie.   
Rodzaje i struktura programów nauczania w zawodach.

4.Opracowywanie lub dostosowanie programów nauczania do zawodu   
Analiza podstaw programowych kształcenia w zawodach i przykładowych programów nauczania.
Założenia niezbędne do adaptacji programu nauczania.

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl