Organizacja pracy szkoły podstawowej od września 2017 roku wynikająca z nowej podstawy programowej

Podstawa programowa jest to podstawowy dokument prawa oświatowego, który powinien być znany każdemu nauczycielowi zanim dokona wyboru programu nauczania i sporządzi plan wynikowy. Wytyczne z Podstawy Programowej są również fundamentem do opracowania programów wychowawczych dla szkoły i klasy. Wrzesień 2017 roku jest nowym wyzwaniem dla szkół podstawowych. Zatem, jak najlepiej przygotować się do tego ważnego zadania – wdrażania nowej podstawy programowej.

Celem szkolenia jest, aby nauczyciele poznają rzetelne informacje na temat nowej podstawy programowej. Dobrze przygotują się do nowych zadań- co jest gwarancją sukcesu szkoły. Przeanalizują pierwszy ważny dokument w szkole – poznają prawdy i mity. Zaplanują wszystko, o czym musi wiedzieć, czego się nauczyć nauczyciel. Wskażą nowe zadania i obowiązki zainteresowanych podmiotów.

Program seminarium:

-Nowa Podstawa Programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – zapisy prawa oświatowego.

-Założenia i cele nowej reformy oświatowej.

-Podstawa Programowa po zmianach:
• Zmiany programowe
• Zmiany merytoryczne
• Zmiany ilościowe

-Kalendarz działań szkoły i nauczycieli związany z wprowadzaniem nowej Podstawy Programowej

-Nowa budowa i układ Podstawy Programowej

-Zmiany i potrzeby szkoły w zakresie realizacji Podstawy  Programowej

-Nadrzędne zasady dotyczące realizacji Podstawy Programowej

-Wiedza w pigułce – przydatny informator

-Monitorowanie realizacji Podstawy Programowej

-Podstawa Programowa, a programy nauczania

-Ramowe Plany Nauczania

-Okres przejściowy

-Wymagania egzaminacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego

-Katalog zadań  nauczyciela i kreatywne podejście do ich realizacji

-Obowiązki i egzamin ósmoklasisty – zapisy w prawie oświatowym

nowości dla rad

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl