Ocena pracy nauczyciela

W poprzednich latach zostało zmienione rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela – czy wprowadzone zmiany odmienią tradycyjny sposób oceny nauczyciela? Czy powiążą go z efektywnością pracy szkoły lub sukcesem ucznia – NIE! Dlatego dyrektor sam będzie musiał szukać skutecznych rozwiązań! Proponowany przeze mnie kompetencyjny model oceny pracy nauczyciela jest rozwiązaniem systemowym, opartym na najnowszych mechanizmach sprawdzonych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Daje możliwość powiązania procedur oceniania z wymaganiami ocenianymi w ewaluacji zewnętrznej - a to zapewni wysoki poziom spełnienia tych wymagań i wysokie oceny szkoły (B i A) Dodatkowo zapewni kształtowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej. W ostatnich latach upowszechnia się przekonanie, że warunkiem sukcesu jest ścisłe powiązanie zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią rozwoju firmy – spróbujmy zatem powiązać te sfery także w szkole. Dziś trudno zaprzeczyć, że sposób oceny pracowników, polityka szkoleniowa, budowa systemów motywacyjnych i systemów wynagrodzeń w wielu szkołach jest chaotyczna i sprzeczna. Prawidłowo zaprojektowany system kompetencji umożliwia pełną integrację tych dziedzin. Warto pomyśleć o takim systemie oceniania nauczycieli, który stałby się autentycznym bodźcem rozwoju społeczności uczących się, a nie, wymuszoną prawem, koniecznością.

Przygotowana propozycja uwzględnia dwa sposoby oceny nauczyciela: tradycyjną i najnowszą kompetencyjną z zastosowaniem metody 360 stopni. Będzie można zatem samodzielnie wybrać model odpowiedni dla swojej placówki.


  • Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela, omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

  • Ocena tradycyjna:

- tryb dokonywania oceny,
- procedura dokonywania oceny- gotowa opozycja,
- szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela (przykłady gotowych rozwiązań),
- sposoby gromadzenia informacji o pracy nauczyciela,
- przykładowe karty oceny pracy.
Połączenie oceny tradycyjnej z wymaganiami państwa – wypracowanie kryteriów oceny nauczyciela w kontekście zadań wynikających z poziomów D i B. (gotowy przykład szczegółowych kryteriów na ocenę dobrą i wyróżniającą).

  • Kompetencyjny system oceny nauczycieli:

- zarządzanie oparte na kompetencjach, kompetencje nauczyciela XXI wieku, kompetencje nauczyciela w UE,
- opracowanie i wprowadzanie kompetencyjnego systemu ocen,
- 360 stopniowa ocena kompetencji,
- identyfikacja i przykładowe opisy kompetencji nauczycieli,
- ustalanie poziomów kompetencji i wskaźników do ich oceny (kryteria efektywnościowe, behawioralne, osobowościowe, kompetencyjne),
- przykładowe narzędzia do wykorzystania przy ocenie nauczycieli,
- opis systemu do wdrożenia w placówce oświatowej.Zarządzanie kompetencjami a rekrutacja i selekcja pracowników.

  • Zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników.
  • Zarządzanie kompetencjami a kształtowaniesystemów wynagrodzeń.Opinie uczestników:

" Bardzo ciekawe i przydatne szkolenie. Umożliwiło uczestnikom poznanie przepisów prawa w odniesieniu do codziennego życia zawodowego"

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl