Jak prowadzić prawidłowo dokumentację szkolną


Cel szkolenia: wskazanie zmian w zakresie dokumentacji szkolnej; prawidłowe prowadzenie dokumentacji; odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela w zakresie prowadzenia dokumentacji.
 

 
       1.Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji szkolnej 
  2. 
Dokumentacja ogólna szkoły  
2.1.          Statut szkoły
2.2.          Przyjęcie ucznia do szkoły
2.3.          Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi  rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkolnym
2.4.          Księga uczniów
2.5.          Instrukcja kancelaryjna i archiwalna szkoły
2.6.          Dokumentacja szkolna a ochrona danych osobowych
 
3.Dokumentacja pedagogiczna (zgodnie z rozp. Z 2014 r.)
3.1.          Dzienniki lekcyjne
3.2.          Arkusze ocen. Księgi arkuszy ocen
3.3.          Dzienniki zajęć innych
3.4.          Sprostowanie błędów w dokumentacji szkolnej
3.5.          Dokumentacja przebiegu nauczania
3.6.          Uchwały Rady Pedagogicznej dot. klasyfikowania i promowania uczniów
3.7.          Dokumentacja elektroniczna
3.8.          Odtworzenie dokumentacji z powodu zniszczenia 
3.9.          Świadectwa szkolne
3.10.      Wydawania duplikatów dokumentów
3.11.      Dokumentacja wychowawcy klasy i nauczycieli przedmiotów 
 
4. Dokumentacja niepedagogiczna
4.1.          Regulaminy i instrukcje
4.2.          Dokumentacja osobowa (pracownicza)

5.Dokumentacja organów szkoły

 

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl